Hem

Här är sidan för dig som är intresserad av ekonomi och miljö. Tanken är att sidan ska ge inspiration för ett bättre miljötänk inom ekonomi och att inspirera ekonomer till att arbeta mer med miljöfrågor.

Miljötänk ligger i tiden

Det här med miljö har varit på tapeten länge. Vi får höra om klimatförändringar som kommer att dränka hela nationer. Vi får höra om hur miljöförstöring skulle kunna leda till en ny istid och hur jordens resurser inte räcker till.

Miljötänket har också nått ut i hela samhället. Man ska tänka på miljö överallt. Det innebär att det självklart är viktigt med miljö, även för ekonomer.

Att bry sig om miljön som företag är därför allt viktigare. Det handlar delvis om att locka kunder och ha en bra relation till samhället runt omkring. Samtidigt handlar det också om ett genuint intresse från många företagare och ekonomer. Man vill helt enkelt bidra till att världen mår lite bättre.

Skog - en viktig intressent i företags miljötänk

Ekonomi och miljö

Många ekonomer tror att det finns en motsättning mellan ekonomi och miljö. Så är det inte nödvändigtvis. Många gånger kan man genom att tänka på miljön skapa en mer stabil ekonomi. Många miljölösningar handlar om att spara, vilket naturligtvis även påverkar ekonomin positivt.

Exempelvis kan man spara in stora delar av uppvärmningskostnaderna genom att köpa en luftvärmepump. En luftvärmepump hämtar energi från den förnyelsevara energikällan – värmen i luften. Genom att utnyttja denna energikälla, som är gratis, minskar man sin elåtgång. En luftvärmepump är både ekonomisk och miljövänlig.

Samtidigt är sambandet mellan ekonomi och miljö komplext. Det finns sällan enkla lösningar. Däremot finns det mycket man kan göra och det är mycket svårt att göra något åt miljön, utan att ta hänsyn till ekonomin.

Hållbarhet för framtiden

Idag är det vanligt att man talar om hållbarhet eller det engelska “sustainability”, för företag, något många ekonomer kommer i kontakt med. Det handlar mycket om hur företag påverkar samhället, ekonomin och miljön som är kopplat till företaget.

Hållbarhet handlar helt enkelt om att hitta lösningar, som gör att det man gör är hållbart på längre sikt. Det kan handla om att inte överutnyttja naturresurser. Det kan handla om att använda sig av förnyelsebara energikällor. Det kan också handla om att som ekonom ha ett långsiktigt tänkande i sitt ekonomiarbete och att skapa lösningar som samhället mår bra av på längre sikt.

CSR för företagets marknadsföring

CSR eller Corporate Social Responsibility, som det står för, handlar om företagens sociala ansvar eller samhällsansvar. Det har blivit allt viktigare för företag att ta ansvar för hur företaget påverkar världen utanför företaget, både när det gäller miljö, ekonomi och samhälle. CSR kan minska onödiga förluster i det egna företaget och leda till ökad lönsamhet.

CSR har också blivit en viktig aspekt när det gäller att locka kunder. Kunder idag är alltmer miljömedvetna och genom att arbeta med CSR kan man helt enkelt vinna fördelar gentemot sina konkurrenter.

Miljö- och Klimattaktik

För att kunna bedriva ett bra miljöarbete behöver man en miljö- och klimattaktik. Man behöver en bra strategi och god planering för att, som ekonom eller företag, kunna bedriva ett bra arbete runt miljö och hållbarhet.

Samtidigt kan det också vara viktigt att veta vart man vill komma med sitt miljöarbete. Vad är orsaken till att arbetet bedrivs. Vill företaget spara pengar? Vill företaget få bättre anseende? Vill företaget få en bättre miljö för de anställda, så de mår bättre? Vill företaget locka nya kunder?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *